• Instituutti

  Suomen Lontoon instituutti on Lontoossa sijaitseva yksityinen, voittoa tavoittelematon säätiö. Tehtävämme on tunnistaa yhteiskunnan uudistamiseen vaikuttavia tekijöitä Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa sekä tukea myönteistä yhteiskunnallista muutosta. Rohkaisemme poikkitieteellistä ja rajoja rikkovaa yhteistyötä luomalla uusia verkostoja ja kumppanuuksia.

  Instituutti työskentelee tutkijoiden, taiteilijoiden, asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa sekä edistää kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimuksen alan toimijoiden verkostoitumista. Rohkaisemme uusia ja ennennäkemättömiä ideoita ja tuemme taiteellisia interventioita, tutkimusta, luovaa teollisuutta, tulevaisuusorientoituneisuutta ja sosiaalisia innovaatioita yhteiskunnan keskeisillä osa-alueilla.

 • Missio

  Suomen Lontoon instituutin tehtävänä on Suomen tunnettuuden sekä kansainvälisen yhteistyön vaikuttavuuden lisääminen Isossa-Britanniassa ja Irlannissa. Tavoitteen saavuttamiseksi instituutti löytää ne ajankohtaiset ideat ja muutostekijät, jotka mahdollistavat positiivisen yhteiskunnallisen kehityksen. Instituutti haastaa rohkeasti sidosryhmiään kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviin tekoihin.

  Suomen Lontoon instituutti tekee suomalaista kulttuuria ja tiedettä tunnetuksi vahvistamalla pitkäjänteisesti yhteistyöverkostoja ja saattamalla toimijoita yhteen Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Suomessa. Instituutti tukee suomalaisten taiteilijoiden, tutkijoiden ja muiden yhteiskunnallisten- ja kulttuuritoimijoiden kansainvälistymistä. Instituutti edistää kansainvälisten tieteen ja kulttuurin ammattilaisten asiantuntemuksen hyödyntämistä myös Suomessa.

 • Ohjelmat

  Instituutti toimii kulttuurin ja yhteiskuntatutkimuksen tutkana ja tunnistaa nyky-yhteiskunnassa esiintyviä trendejä. Instituutti työskentelee välittäjänä, joka tuo yhteen keskeisiä osapuolia ohjelmiensa kautta. Tämä tapahtuu luomalla verkostoja, muodostamalla kumppanuuksia ja tarjoamalla mahdollisuuksia yhteistyökumppaneille. Muutamaan keskeiseen teemaan keskittymällä pyrimme tuntuviin vaikutuksiin. Instituutilla on vahva tiedotusohjelma, joka tukee instituutin tavoitteiden saavuttamista.

  Instituutilla on kaksi ohjelmaa: taide ja kulttuuri sekä yhteiskuntatutkimus. Taide- ja kulttuuriohjelman tehtävänä on tunnistaa taiteen kentältä uusia teemoja, tapahtumia, yhteisöjä ja yksilöitä ja toimia uusien, yllättävien yhteistyömuotojen moottorina. Ohjelman pääpainopistealueina ovat nykytaide, design, nykysirkus ja elokuva. Yhteiskuntaohjelma nostaa julkiseen keskusteluun yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kannalta olennaisia kysymyksiä, kuten koulutus ja oppiminen, tasa-arvo ja monimuotoisuus sekä tiedon demokratia.

  Instituutin tavoitteena on yhteiskuntatieteitä ja taiteita yhdistävällä toiminnallaan lisätä yhteiskunnallista hyvinvointia ja vahvistaa suomalaisen osaamisen näkyvyyttä. Toiminnan laadun takaa parhaiden toimintatapojen vaaliminen, pyrkimys poikkitieteelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä suomalaisille, brittiläisille ja irlantilaisille ammattilaisille ja organisaatioille välittäjänä toimiminen.

  Toimintaamme saamme avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Wednesday, 12th December 2012