• Daniel Schildt: OKFEST 2012

    Saatavilla olevan informaation määrän kasvu ja nopea sähköistyminen tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia. Yrittäjien ja innovaattorien auttamisen lisäksi pitäisi myös keskittyä siihen, miten tärkeitä data ja informaatio ovat tietämyksen, demokraattisen osallistumisen ja jopa henkilökohtaiseen hyvinvointiin vaikuttavien arkipäivän päätösten kannalta. On yhä tärkeämpää arvioida kasvavan tiedon määrän yhteiskunnallisia vaikutuksia ja varmistaa, että tietoyhteiskunta on informaation näkökulmasta oikeudenmukainen jäsenilleen.

Wednesday, 12th December 2012