• KOULUTUS

  Suomalaisen yhteiskunnan osaaminen ja sivistys on rakennettu laadukkaan koulutuksen kautta. Tasa-arvoinen yhteiskunta perustuu kaikkien mahdollisuuksiin kouluttautua ja oppia, taustasta riippumatta. Koulutuksen laadun ja rahoituksen turvaaminen on yksi tärkeimpiä tulevaisuuden kysymyksiä.

  Suomen Lontoon instituutti pyrkii löytämään koulutuksen tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja löytämään uusia tapoja toimia digitaalisissa ympäristöissä. Instituutti tekee kansainvälistä yhteistyötä painottaen erityisesti demokratiakasvatusta sekä leikilliseen oppimiseen (playful learning) perustuvaa varhaiskasvatusta. Koulutukseen liittyvissä projekteissa instituutti tekee läheistä yhteistyötä Suomen Lontoon suurlähetystön kanssa.

  Leikillinen oppiminen – Playful Learning

  Suomen Lontoon instituutti on tehnyt yhteistyötä Helsingin yliopiston Playful Learning Centerin ja Cambridgen yliopiston PEDAL-keskuksen kanssa (The Centre for Research on Play in Education, Development and Learning (PEDAL). Lisää tietoa leikillisestä oppimisesta täältä

  Demokratiakasvatus

  Osana koulutusohjelmaa osallistumme keskusteluun demokratiakasvatuksesta ja työstämme aiheeseen liittyvän keskustelunavauksen, joka julkaistaan keväällä 2017. Vuonna 2016 instituutti teki yhteistyötä Suomen Lontoon suurlähetystön, Jyväskylän yliopiston sekä Bedfordshiren yliopiston kanssa järjestämällä tilaisuuden, jossa verrattiin demokratiakasvatuksen käytäntöjä Suomessa ja Britanniassa. Teemme yhteistyötä erityisesti yliopistojen ja muiden koulutusorganisaatioiden kanssa, mukaan lukien opettajien edunvalvontaorganisaatiot.

  Oppi – Helsinki Learning Festival

  Suomen Lontoon instituutti järjesti vuonna 2014 kansainvälisen koulutusfestivaalin Helsingissä yhteistyössä Suklaan kanssa. Suklaa on englantilainen koulusalan konsultti- ja tapahtumaorganisaatio. Tapahtuman pääsponsori oli Sanoma Learning. Muita sponsoreita olivat muun muassa The British Council, Rovio, Tekes, Microsoft Partners in Learning, Nesta ja Whole Education.

  OPPI-festivaalin nettisivut