• Tuomas Sauliala / Valtioneuvoston kanslia

  Ensimmäiset Avoin Suomi -messut nostivat MyData -käsitteen keskeiseksi keskustelunaiheeksi. MyData-periaattella tarkoitetaan sitä, että yksilöllä on oikeus ja mahdollisuus hallinnoida hänestä itsestään kerättyä dataa. Yksilön oikeus hallita itsestään koottua dataa on oikeudenmukaisen tietoyhteiskunnan välttämätön ennakkoehto. Oman datan jatkokäyttö voi mahdollistaa monia hyötyjä, muun muassa yksilöidympää terveydenhoitoa.

  Tapahtumassa esiteltiin lisäksi useita uusia avoimen datan hankkeita.


  Nearhood

  Nearhood on viestintäalusta ja kohtaamispaikka, joka vastaa nousevaan trendiin paikallisuudesta globalisaation vastavoimana. Sen avulla voi seurata kaupunginosan uutisia, osallistua keskusteluun, etsiä tietoa tapahtumista, myydä tai ostaa tuotteita tai vaikkapa tarjota naapuriapua. Nearhood mahdollistaa paitsi oman sisällön tuottamisen ja muiden asukkaiden kanssa kommunikoinnin myös muualla internetissä tarjolla olevan, aluetta koskevan tiedon löytämisen.


  Suosittelija.fi

  Mitä lukea seuraavaksi? Suosittelija.fi -verkkosivusto antaa henkilökohtaisia kirjavinkkejä hyödytäen asiakkaan lainaushistoriasta kertynyttä dataa. Palvelua voivat käyttää kaikki pääkaupunkiseudun kirjastoissa kävijät.


  Hallitusohjelman avoin seurantadata

  Nykyisen hallitusohjelman seurantatiedot julkaistaan jatkossa avoimesti Internetissä. Kuukausittain päivittyvistä seurantatiedoista näkee muun muassa eri toimeenpanojen vastuuministeriöt ja etenemistilanteet. Järjestelmä on vielä pilottivaiheessa, ja sen käyttöarvoa pyritään lisäämään lähivuosina.


  Ympäristötieto avoimeen käyttöön

  Ympäristö- ja luonnonvaraseurannan eri viranomaiset ja tutkimuslaitokset alkavat yhdistää tietokantojaan suureksi ympäristöpankiksi. Envibase-tietokantaan kerätään tietoja erilaisista tutkimuksista ja kootaan muun muassa lajitieto- ja satelliittikartta-aineistoja. Tavoitteena on, että myös kansalaishavainnot otetaan jatkossa osaksi Envibasea.


  Helsingin avoimet tietojärjestelmät

  Yli 800 Helsingin kaupungin tietojärjestelmää on avattu yleiseen käyttöön. Yksityiset henkilöt pääsevät nyt tarkastelemaan muun muassa ZIMS-eläinrekisteristä Korkeasaaren eläinten sukujuuria, Piltti-rekisteristä tietoja pilaantuneista maa-alueista sekä Acute-rekisteristä työterveyshuollon potilastietoja. Helsinki on ensimmäinen suomalaiskaupunki, joka julkaisi tietojärjestelmänsä avoimena datana.

Monday, 22nd September 2014