• Stillkuva The Free Sea -teoksesta.

  Vedenalaisia ääniä yhdistettynä rakeisiin TV-nauhoituksen ääniin; yhdistelmä televisiokuvamateriaalia, käsikamera, satelliittikuvaa, tietokoneanimaatio, puhetta, tekstiä - filmiessee, jota ympäröi valtava meri.

  Husbergin monitahoinen videoessee keskittyy Malediivien hypoteettiseen katoamiseen. Intian valtameren saarivaltion, joka usein esittäytyy vain kasvotomana lomaparatiisina länsimäisen mielessä. Nämä aurinkoiset saaret saattavat hukkua mereen sadan vuoden kuluessa antropogeenisen ilmastonmuutoksen aiheuttaman merenpinnan kohoamisen vuoksi.

  The Free Sea –teos on monella tapaa symboli Hanna Husbergin taiteelle: se sijaitsee haastavassa rajapinnassa ihmisen ja teollisen, kulttuurin ja luonnon välissä. Tämä sama hajanainen raja on myös paikka sille, mitä kutsumme antroposeeniksi, usein kiistanalaiseksi termiksi geologiselle ajalle, jolla elämme, geologiselle epookille, jona ihmiskunnasta on tullut ensisijainen maapallon ilmaston säätelijä ja luonnosta ihmiskeskeinen.

  Miten päätit käyttää Malediivejä aiheena The Free Sea –teoksellesi?
  “Kaikki alkoi Venetsian biennaalissa kaksi vuotta sitten kun osallistuin Malediivien paviljonkiin. Paviljongin yhteydessä järjestettiin useita tilaisuuksia ja filmiteos oli keino pitää ajatukset kasassa projektin aikana. Se alkoi internetsivuna, jota työstin Lontoossa työskentelevän kuraattorin Laura McLeanin kanssa. “

  “Työskentelytapani on usein hyvin installaatiokeskeinen ja suurimmaksi osaksi käsittelee sitä, kuinka ihmiset suhtautuvat ympäristöönsä. Ennen Malediivien projektia en ollut oikeastaan tehnyt mitään paikkaan liittyvää ja luulen, että minulle oli kiinnostavaa työskennellä konkreettisessa paikassa. Useat tärkeät asiat nousivat pinnalle konkreettisen paikan kautta.”

  Malediivien hypoteettinen katoaminen sitoo yhteen useita erilaisia aiheita – poliittiset, ekologiset, taloudelliset, kulttuuriset ja historialliset, jotka kaikki yhdistyvät teoksessa. Nimi The Free Sea alunperin viittaa 1600-luvun ajattelija Hugo Grotiuksen kirjaan, jossa hän ehdottaa meren muuttamista kansainväliseksi vapaakauppa-alueeksi. Tämä on tavallaan ensimmäinen askel kohti sitä, mitä nykyään kutsumme globalisaatioksi, keskeinen osa anthroposeeniä.

  “Olen kiinnostunut siitä miten eri asiat ovat yhteydessä ja keskityn siihen työssäni. Yhteydet ovat keskeisiä, sillä monet yllättävätkin asiat yhdistyvät kun käsiteltävänä aiheena on ilmastonmuutos. Yritän selvittää näitä yhteyksiä, omalla tavallani. Tällä hetkellä työskentelen projektissa, joka käsittelee ilmaa ja ilmakehää, aiheita, jotka ovat sekä hyvin paikallisia että globaaleja yhtä aikaa.

  Ekologisen merkittävyyden ja siihen liityvän poliittisen näkökulman vuoksi antroposeenin aiheesta on tullut melko suosittu teema nykytaiteessa, mutta konseptina se on silti yhä ongelmallinen.

  “(Antroposeeni) on mielenkiintoinen, koska se sumentaa määritelmiä. Antroposoksen määrittely on hankalaa, kuka rakentaa humaaniuden. Joillain ihmisillä on suurempi osa ilmastonmuutoksessa kuin toisilla.”

  “Materialistisuus kiinnostaa minua ensisijassa. Se, kuinka dualismit hajoitetaan, koska länsimaisessa ajattelussa ne ovat vahvoja, luonnon ja kulttuurin ja ihmisyyden ja teollisen erottaminen. Käy yhä selkeämmin ilmi, että tällainen erottelu ei toimi.

  Jos jatketaan poliittisuudella ja filosofi Alan Badioun jäljillä, jonka mielestä taide on aina vastalause johonkin, määrittelisitkö oman taiteesi vastalauseeksi?

  “En tiedä onko kyse niinkään siitä vaan asioiden tekemisestä näkyväksi. Olen aina pitänyt ilmastokysymyksiä vaikeina. Ja mietin usein, kuinka suhtaudun tähän kaikkeen. Sensaatiohakuisten lehtiotsikoiden valossa se on ollut vaikeaa ja siksi olen pyrkinyt löytämään oman tapani käsitellä asiaa yhtenäisemmällä tavalla.

  Katso The Free Sea
  Hanna Husbergin kotisivu

Monday, 9th November 2015