• Suomen Lontoon instituutti ja Suomen Lontoon-suurlähetystö järjestivät lapsen oikeuksien päivänä (20.11.) kaksi Playful Learning -tilaisuutta yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Cambridgen yliopiston kanssa.

    Tapahtumat olivat osa instituutin ja lähetystön yhteistä After School -hanketta, jossa esitellään suomalaista varhaiskasvatusta ja opetusalan osaamista. Kummassakin tilaisuudessa oli sama aihe Play & Children’s development – Insights from Finnish and British research, practice and policy ja lähes samat puhujat, mutta eri kohdeyleisö.

    Päivän ensimmäinen tilaisuus oli round table suurlähetystöllä, johon osallistui koulutussektorin päätöksentekijöitä, poliitikkoja ja tutkijoita. Iltapäivän seminaari, johon taasen kutsuttiin ruohonjuuritason työntekijöitä ja koulutusalan liittojen edustajia, järjestettiin instituutin tiloissa.

    Puhujiksi oli kutsuttu professori Kristiina Kumpulainen Helsingin yliopistosta, tri David Whitebread Cambridgen yliopistosta ja Suomen Varhaiskasvatus ry:n edustajia.

Tuesday, 1st December 2015