• CULTURE JAM - ROUND 1 : KULTTUURIHÄIRINTÄÄ SUOMESSA JA UK:SSA

  Suomen Lontoon instituutti järjestää torstaina 21. huhtikuuta Shoreditchin Rich Mixissä illan, jossa keskustellaan kulttuurihäirinnästä ja sen eri muodoista. Tilaisuus on osa instituutin tapahtuma- ja keskustelusarjaa, joka tarkastelee kulttuuria ja sen roolia sosiaalisen muutoksen luomisessa.

  Culture Jam – Round 1 keskittyy suomalaisen kultuurihäirinnän muotoihin ja tekijöihin sekä tutkii sen suhdetta brittiäisen kentän kanssa. Illan puhujina ovat taiteilijat ja aktivistit Jani Leinonen (FI), Darren Cullen (UK) ja Sara Kärpänen (FI) sekä kirjailija ja aktivisti Mel Evans (UK). Illan keskustelua moderoi toimittaja ja kirjailija Jari Tamminen (FI). Eeva Kemppainen Eettisen kaupan puolesta ry:stä esittelee myös uuden teoksensa A Guide To Running A Subvertisement Workshop.

  Kulttuurihäirinnän keskiössä on aina kysymys siitä, kuka hallitsee tilaa. Oli kyseessä mainostila tai fyysinen kaupunkitila. Kenellä on valta päättää, miltä yleiset tilat näyttävät, miltä me näytämme tai mitä me teemme elämällämme? Kulttuurihäirintä antaa harvoin valmiita vastauksia, mutta se kysyy tärkeitä kysymyksiä. Ilmiö on kasvanut globaaliksi - ja sen voi nähdä lähes kaikkialla: vastamainoksissa, vallatuissa mainostauluissa, katutaiteessa sekä yllättävinä interventioina kaupunkikuvassa.

  “Kun ihmisistä yhteiskunnassa on kehittynyt kuluttajia ja julkinen tila sekä media optimoitu kuluttamisen edistämiselle, on tärkeää muistuttaa ihmisille, että muunkinlainen kehitys on mahdollista. Markkinointi on yhdensuuntaista kommunikaatioita, mutta kulttuurihäirintä voi vallata nämä samat kanavat käyttöönsä ja lähettää kriittisen viestin takaisin mainostajalle.” sanoo Jari Tamminen.

  *Termi kulttuurihäirintä juontaa juurensa radiohäirinnästä (radio jamming), jota käytettiin erityisesti sodankäynnin viestinnässä. Tarkoituksena oli luoda häiriöitä viestin lähettäjän ja saajan välillä. Samaan tapaan kulttuurihäirijät vastaavat tietynlaisiin viesteihin ja heidän tavoitteenaan on luoda keskustelua sekä luoda häiriötekijöitä, jotta yleisön on mahdollista nähdä maailma ja yhteiskunta eri tavalla.

  Culture Jam - Round 1, Thursday 21 April at 6:30pm at Rich Mix, 35-47 Bethnal Green Road, London E1 6LA

  Tapahtuma on ilmainen, mutta koska paikkoja on rajoitettu määrä varaa lippusi Eventbritessa täällä

Monday, 11th April 2016