• Suomen Lontoon instituutti käynnistää TelepART-apurahaohjelman esiintyvän taiteen ammattilaisille 5. huhtikuuta alkaen. TelepART edistää uransa alkuvaiheessa olevien esiintyvien taiteilijoiden kansainvälistymistä.

  TelepART-hanke edistää Ison-Britannian, Irlannin and Suomen välistä vuorovaikutusta esittävän taiteen saralla. Verkkopohjainen TelepART-haku on avoin suomalaisille esiintyville taiteilijoille Iso-Britanniaan ja Irlantiin suuntautuvia matkoja varten. Matkatukea voidaan myöntää erityisesti uransa alkuvaiheessa olevien tekijöiden kansainvälisiin esiintymistilaisuuksiin musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen sekä esitystaiteen aloilla. Matalan kynnyksen nopeaa pienoistukea voivat hakea esiintyvät taiteilijat, taiteilijoita edustavat tahot ja tapahtumajärjestäjät Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Suomessa. TelepART-matkatukea voivat hakea myös brittiläiset ja irlantilaiset esiintyvän taiteen ammattilaiset Suomeen suuntautuvia esiintymismatkoja varten.

  “TelepART-apuraha auttaa esiintyviä taiteilijoita tarttumaan avautuviin mahdollisuuksiin nopeasti. Se on hyvä tapa uusille lahjakkuuksille laajentaa yleisöään sekä ammatillista kokemustaan.” sanoo Pauliina Ståhlberg, Suomen Lontoon instituutin johtaja.

  Tavoitteena on reagoida nopeasti ja ketterästi tekijöille tarjoutuviin esiintymismahdollisuuksiin. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on järjestäjän ja esiintyjän molemminpuolinen sitoumus, taiteellinen laatu, vähintään kahden toimialueen maan mukanaolo sekä kohtuullinen esiintymispalkkio.

  Päätökset tehdään Suomen Lontoon instituutissa esittävän taiteen ammattilaisorganisaatioiden Music Finlandin, Teatterin tiedotuskeskuksen, Sirkuksen tiedotuskeskuksen sekä Tanssin tiedotuskeskuksen tuella. Haku on auki koko vuoden ja päätösten käsittelyaika on korkeintaan kaksi viikkoa.

  TelepART-hanke sai alkunsa Suomen Benelux-instituutin toimesta 2016. Se jatkuu Benelux-maissa samanaikaisesti. Lisäinfoa Benelux-maiden TelepART-hausta löydät täältä (linkki)

  Hanketta tukevat Suomen Kulttuurirahasto ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

  Hae TelepART-apurahaa TÄÄLTÄ

  Lisäinfoa:
  telepart@fininst.uk