• Kuva: Johanna Sumuvuori

  DEMOKRATIA ON TIETOA JA KOKEMUSTA - keskustelunavaus demokratiakasvatuksesta

  Suomen Lontoon instituutin yhteiskunta- ja kulttuuriohjelman yksi tärkeimmistä tavoitteista on viedä eteenpäin keskustelua koulutuksen tasa-arvosta. Instituutti julkaisee nyt VTM Vilja Kamppilan laatiman keskustelunavauksen, jossa kartoitetaan demokratiakasvatuksen eroja ja yhtäläisyyksiä Suomessa ja Englannissa. Kamppila haastatteli syksyllä 2016 yhteensä yhdeksää koulutusalan asiantuntijaa molemmista maista, tarkoituksenaan kerätä eri näkökulmia erityisesti demokratiakasvatuksen haasteista, kehityksestä ja tulevaisuuden tarpeista.

  Suomalaisen koulutuksen korkea laatu, huolellisesti ajan tarpeisiin vastaava opetussuunnitelma, koulutetut opettajat ja pyrkimys taata kaikille lapsille yhtäläiset mahdollisuudet oppia ovat luoneet perustan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan menestykselle. Demokraattinen yhteiskunta ei kehity itsestään, vaan tietoisten ponnistelujen ja resursoinnin tuloksena.

  "Sekä suomalaisten että englantilaisten asiantuntijoiden haastatteluissa tuotiin vahvasti esiin, että koulujen yksi merkittävä tehtävä on opettaa oppilaille taitoja yhteisön jäsenenä toimimiseen, yhteisistä asioista päättämiseen, omien ajatusten argumentoimiseen ja rakentavan keskustelun käymiseen. Näitä taitoja tulisi priorisoida tulevaisuuden opetussuunnitelmissa", sanoo Vilja Kamppila.

  Keskustelunavauksessa korostetaan, että demokratiakasvatus on sekä tiedollista että kokemuksellista. Koulutuksen kautta saa tietoa yhteiskunnasta ja poliittisista järjestelmistä, mutta yhtä tärkeää olisi, että oppilaat saavat valmiuksia päätöksentekoon osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Myös koulun ulkopuoliset harrastukset ovat kasvatuksellisia konteksteja, joissa opitaan vuorovaikutusta ja osallistumista.

  Kamppilan keskustelupaperissa käydään läpi suomalaisen ja englantilaisen koulujärjestelmän eroja heikkouksineen ja vahvuuksineen. Molemmilla mailla on opittavaa toisiltaan.

  "Suomen Lontoon instituutti haluaa omalta osaltaan kannustaa opetusalan kansainvälistä yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen jakamista. Oppilaiden kuuleminen, osallistuminen ja kokemusten jakaminen tulee olla osa tätä kansainvälistä vuorovaikutusta", toteaa Johanna Sumuvuori, instituutin yhteiskunta- ja kulttuuriohjelman päällikkö.

  Lataa keskustelunavaus sekä sen suomenkielinen tiivistelmä täältä:

  Download Democracy_Education_Discussion_Paper.pdf

Tuesday, 20th June 2017