FILANTROPIA


Kuva: Getty Images

Filantropia-käsitteellä tarkoitetaan yksilöiden vapaaehtoista varainantoa erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin. Filantropia-teemamme tavoitteena on nostaa tietoisuutta ja herättää keskustelua filantropiasta sekä muista siihen liittyvistä käsitteistä, kuten vastuullisesta jakamisesta ja sosiaalisesta investoinnista. Filantropia on aiheena noussut Suomessa ajankohtaiseksi etenkin korkeakoulu-uudistusta käsittelevässä keskustelussa.

Varainhankinta uudistuvissa yliopistoissa - seminaari Helsingissä 9.11.2009