Yhteiskunnallinen yrittäjyys

 • Käsitteellä ’yhteiskunnallinen yrittäjä’ tarkoitetaan henkilöä, joka tunnistaa yhteiskunnallisen ongelman ja edistää sen ratkaisua yrittäjyyden keinoin. Yhteiskunnallisten yritysten tulosta voidaan mitata joko taloudellisesti tai yhteiskunnallisena muutoksena.

  Teemamme tavoitteena on tuoda käsitys yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Suomeen sekä auttaa ja kannustaa suomalaisia yrittäjiä luomaan suhteita Isoon-Britanniaan ja Irlantiin.
  Maailman muuttajat - Suomen Lontoon instituutin blogi yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä

  RAPORTTI: UUDENLAINEN YRITTÄJYYS (11.8.2010)

  Ketkä harjoittavat yhteiskunnallista yrittäjyyttä Suomessa? Millä toimialoilla he toimivat ja mikä motivoi näiden yritysten liiketoimintaa? Suomen Lontoon instituutin raportti nostaa esiin kuusi suomalaista yhteiskunnallista yrittäjää ja kertoo heidänn tarinat.

  'Uudenlainen yrittäjyys - kuusi esimerkkiä yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Suomessa" -raportin tavoitteena on nostaa esiin mahdollisuuksia, joita yhteiskunnallinen yrittäjyys voi liiketoimintamallina tarjota ja edistää käsitteen yleistymistä. Sen aineisto on kerätty instituutin keväällä 2010 toteutetun kyselyn pohjalta.
  Lue raportti

  RAPORTTI: YHTEISKUNNALLINEN YRITYS - RATKAISU 2000-LUVUN HAASTEISIIN (5.5.2010)

  Miten yhteiskunnalliset yritykset voisivat osallistua julkisten palveluiden tuottamiseen Suomessa? Mitkä ovat Suomen potentiaaliset yhteiskunnalliset yritykset ja millä aloilla ne toimivat? Jonathan Blandin TEM:lle kirjoittama raportti avaa keskustelua Suomen julkisen palvelutuotannon uudistamisesta Britannian mallin mukaan.
  Lue lisää

  VIERASARTIKKELI: AL / BRITANNIAN MALLISTA APUA SUOMEEN? (29.3.2010)

  Valtionvarainministeriön arvion mukaan seuraavalla hallituskaudella tarvitaan 1,5 miljardin euron vuosittainen vahvistus valtiontalouteen, jotta se saataisiin kestävälle uralle. Julkisten palveluiden tuottavuuden kasvattaminen on nähty yhtenä keskeisenä keinona sen vahvistamiseen. Britanniassa julkisia palveluita tuottavat yhä useammin yhteiskunnalliset yritykset, joista Suomi voisi ottaa mallia.

  Lue Antti Karjalaisen ja Juha Kostiaisen kirjoitus kokonaisuudessaan
  täältä (pdf). Artikkeli on julkaistu Aamulehdessä 29. maaliskuuta 2010.

  VOICE10: PERINTEISEN YRITYSMALLIN AIKA ON OHI (25.1.2010)

  Perinteisille liiketoimintaratkaisuille etsittiin yhteiskuntaystävällisiä vaihtoehtoja -Voice10-konferenssissa helmikuussa. Iso-Britannian merkittävimmän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen keskittyneen tapahtuman takana on the Social Enterprise Coalition. Kestävän talouden kehittäminen ja julkisten palveluiden tulevaisuus ovat vuoden 2010 tapahtuman keskeisiä teemoja.
  Lue lisää

  POP UP HUB HELSINKI (7.9.2009)

  Pop Up Hub Helsinki -tilan inspiraationa on ollut kuuluisa, globaali Hub-yhteisö; verkosto tiloja, joiden tarkoituksena on tarjota kasvualusta sosiaalisille innovaatioille. Neljälle mantereelle ja kahteentoista eri kaupunkiin levittäytyneet hubit ovat yhteiskunnallisia yrityksiä, jotka tarjoavat kontakteja ja toimintamahdollisuuksia globaaleista kysymyksistä kiinnostuneille.

  Pop Up Hub Helsingistä tuli tila, jossa design ja yhteiskunnallinen vastuu kohtasivat. Viisi päivää, vuoden 2009 Helsinki Design Weekin aikana väliaikainen pop up -tila toimii toimistona, kohtaamispaikkana sekä alustana julkisille innovaatioille Helsingin keskustan Torikortteleissa.
  Lue lisää

  HUB RANTAUTUI HELSINKIIN (3.8.2009)

  Syyskuussa 2009 Helsinkiin avautui Suomen ensimmäinen Hub. Hub on globaali yhteisö, joka koostuu monien eri ammattikuntien ja kulttuurien edustajista. Jäseniä yhdistää sama visio sekä halu ratkaista nykymaailman polttavimpia haasteita, yhteiskunnallisista ja kulttuurisista kysymyksistä ympäristöongelmiin.

  Instituutti on vetänyt vuoden ajan yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen keskittynyttä ohjelmaansa. Ohjelmaan on kuulunut muun muassa mediakampanja sosiaalista yrittäjyyttä koskevan lainsäädännön muuttamisesta Suomessa, pyöreän pöydän keskusteluja, vierailuja ja selvitys suomalaisten pk-yritystysten yhteiskuntavastuusta.

  Maaperä tuntui myös suotuisalta esitellä suomalaisille kuuluisan yhteiskunnallisen yrityksen, Hubin konsepti, ja instituutti kutsui Helsinkiin Hubin perustajan, Jonathan Robinsonin.
  Lue lisää

  RAPORTTI: ONKO SUOMESSA YHTEISKUNNALLISIA YRITYKSIÄ? (5.5.2009)

  Vuonna 2009 Suomen Lontoon instituutti laati raportin pienten ja keskisuurten yritysten yhteiskuntasidonnaisuudesta ja yhteiskuntavastuusta. Raportti paljasti kiinnostavia faktoja: kolmanneksella pk-sektorin yrityksistä on yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen tähtääviä tavoitteita, ja mitä tärkeämpi yhteiskunnallinen päämäärä on, sitä kasvuhakuisempi yritys.

  Selvityksen taustalla on Suomen Lontoon instituutin tunnistama ilmiö, joka Isossa-Britanniassa kulkee nimellä 'yhteiskunnallinen yrittäjyys' (social entrepreneurship). Selvityksen perusteella tämän tyyppisiä yrityksiä ovat 15% Suomen pk-yrityksistä.
  Lue lisää
  Yhteiskunnallinen yrittäjyys -raportti (2009)
  Yhteiskunnallinen yrittäjyys -tiedote

  YHTEISKUNNALLISET YRITYKSET LONTOOSSA (13.8.2009)

  Isossa-Britanniassa on arvioitu olevan noin 55 000 yhteiskunnallista yritystä. Lontoossa yhteiskunnallisia yrityksiä arvioidaan olevan noin 3400. Suomen Lontoon instituutti ja Suomen suurlähetystö järjestivät tammikuussa 2009 suomalaisille päättäjille ja asiantuntijoille vierailun, jolla tutustuttiin yhteiskunnallisiin yrityksiin Lontoossa.

  Vierailun aikana keskusteltiin myös erilaisista yhteiskunnallisen yrittäjyyden malleista ja rahoitusmahdollisuuksista Suomessa. Vierailukierroksen yhteiskunnalliset yritykset olivat Hackney Community Transport, The Hub, Greenwich Leisure Ltd, Hoxton Apprentice ja Coin Street Community Builders. Lue lisää


  Lisää aiheesta:
  Turun Sanomat 26.1.2010: "Brittiliike The Hub leviää Suomeen"

  Viimeisimmät esitykset:
  Future of Public Services: The Rise of Social Enterprises Laurea ammattikorkeakoulu, 2. maaliskuuta 2010

  Yhteiskunnallinen yrittäjyys Britanniassa: Esimerkkejä ja analyysia