OTTO KARVONEN - MADE UP

20.9.–30.11.2008 International Exhibition ‘08, Liverpool

Liverpool Biennial juhlii kymmenettä vuottaan kunnianhimoisen ja haastavan uuden kansainvälisen taiteen edelläkävijänä. Biennailin viides kansainvälinen näyttely, tämän vuotinen MADE UP, on tutkimusmatka taiteen ja mielikuvituksen maailmaan. Sen kuraattoreina toimi Biennailin lisäksi ryhmä yhteistyögallerioita Lewis Biggsin johtamana. MADE UP esittelee taidetta monimuotoisesti eri puolilla Liverpoolin kaupunkia sekä gallerioissa että taideinterventioina julkisilla paikoilla.

Liverpool Biennailin tämän vuoden suomalainen osanottaja, Otto Karvonen rakentaa teoksensa pääasiassa ulos. Karvosen yksinkertaiset ja usein humoristiset interventiot kuvaavat jokapäiväistä elämää ja niiden tarkoituksena on kyseenalaistaa todellisuuttamme sekä uskomuksiamme ja vakaumuksiamme.

Karvosen teokset tutkivat todellisuutta ja sitä miten yksilö kokee suhteensa ympäristöönsä kaupunkitilassa. Hänen MADE UP-näyttelyn reittille asetetuissa kylteissään henkilökohtaiset tuntemukset ja huomiot esitetään katukylttien muodollisellä kielellä, heijastaen yksilön ja häntä ympäröivän todellisuuden ristiriitaa.

Karvonen tiedostaa, että se miten koemme kaupunkiympäristömme riippuu omasta henkilökohtaisesta historiastamme, ei itse kaupunkitilasta, joka ainostaan luo meille fyysiset rajat.

'Kun matkustaa ulkomailla paikkoihin, joissa ei ole aiemmin ollut, niistä yrittää automaattisesti löytää samankaltaisuuksia tuttuihin paikkoihin hahmottaakseen omaa identtiteettiään suhteessa uuteen ympäristöön. Tärkeät paikat säilyvät muistissamme ja heijastamme aina jotain niistä uusiin paikkoihin joissa vierailemme tai elämme'.

Karvosen teokset perustuvat hänen tekemiinsä haastatteluihin, joissa kaikki haastateltavat - maahanmuuttajista mielenterveydellisten ongelmien kanssa kamppaileviin ihmisiin - katsovat ympäröivää maailmaa hyvin erilaisista perspektiiveistä. Karvosen kyltit keskittyvät kaupunkien juuri tähän mielenkiintoiseen ja monimuotoiseen todellisuuteen.

Lisätietoja: