Taiteilijaresidenssit taiteen viennin moottorinaKuva: Ulrika Ferm

Residenssit ovat taiteilijoille kansainvälisen läpimurron paikka, osoittaa Suomen Lontoon instituutin tuore selvitys. Instituutti on vuodesta 2002 aktiivisesti kehittänyt taiteilijaresidenssitoimintaa Isossa-Britanniassa ja Irlannissa. Residenssitoiminnan avainpartnereita Suomessa ovat Taiteen keskustoimikunta, Näyttelyvaihtokeskus FRAME ja Helsinki International Artist-in-Residence Programme, HIAP. Nyt instituutti on tehnyt kattavan selvityksen tähänastisen residenssitoimintansa (2002-2008) vaikutuksista taiteilijoiden työhön ja urakehitykseen. Selvityksen tarkoituksena on tuoda yhteen taiteilijoiden kokemukset residensseistä, osoittaa residenssien merkitys taiteen kansainvälistämisessä ja viennissä sekä käyttää saadut tulokset tulevan residenssitoiminnan kehittämiseen. Selvityksen pohjalta Suomen Lontoon instituutti esittää myös joukon jatkosuosituksia kansainvälisen residenssitoiminnan kehittämiseksi.

Taiteen kansainvälinen liikkuvuus nousussa
Selvityksen tulosten mukaan residenssien rooli taiteen kansainvälistymisen edistämisessä on erittäin tärkeä. Residenssit tarjoavat taiteilijoille erinomaisen tilaisuuden työstää teoksiaan, verkottua keskeisiin kansainvälisiin taideorganisaatioihin, kuraattoreihin ja muihin taiteilijoihin sekä syventää tuntemustaan vastaanottavan maan taidekentästä. Residenssiin mahdollisesti kuuluvat näyttelyt, work-in-progress -esittelyt, keskustelutilaisuudet ja julkaisut muodostavat kaikki yhdessä residenssien ytimen. Residenssin aikana saadut kokemukset johtavat oman työn kansainvälistymiseen sekä saatujen kokemusten hyödyntämiseen toiminnassa kotimaisten taideorganisaatioiden parissa.

"Intensiivinen työskentelyperiodi"
Residenssit ovat taiteilijoille tärkeä kanava kansainväliselle verkottumiselle, töiden esittelylle, uusille yleisöille sekä tutustumiselle eri maan taidekenttään. Useat taiteilijat loivat residenssin aikana myös uusia teoksia, suunnittelivat projekteja sekä tekivät taustatutkimusta uusille töille. Residenssitaiteilija Johanna Lecklin loi kuuluisan ja edelleen maailmaa kiertävän 'Story Cafe' -taideprojektinsa residenssin aikana Artsadminissa Lontoossa vuonna 2004. Osa taiteilijoista koki, että residenssillä oli merkittävä vaikutus heidän taiteelliseen työhönsä ja sen sisältöön. Residenssi saattoi jopa muuttaa taiteilijan työskentelytapoja.

"Tällä kyseisellä residenssillä oli valtava vaikutus. Työskentelytapani muuttui ja kehittelin ideoita, jotka ovat vaikuttaneet voimakkaasti aina viime aikojen teoksiini", toteaa Bristolissa residenssissä vuonna 2005 ollut ja Vuoden nuori taiteilija 2009 -tittelillä palkittu Hannu Karjalainen. Instituutin muita residenssipartnereita UK:ssa ja Irlannissa ovat olleet muun muassa Camden Arts Centre, Spike Island, FACT ja Arnolfini.

"Mahdollisuuksia, inspiraatioita ja uusia yleisöjä"
Selvityksen tulokset osoittivat poikkeuksetta residenssien vaikutusten kauskantoisuuden niin taiteilijoiden uraan kuin taiteelliseen työhön. Esimerkkinä instituutin 2007 aloittama pilottihanke, jonka tarkoituksena on edistää Suomen ja Irlannin välistä kulttuurivaihtoa ja syventää maiden välisiä taiteen ammattilaisverkostoja. Hankkeeseen kuuluu vuosittainen taiteilijavaihto, jossa yksi taiteilija kummastakin maasta valitaan residenssiin Dubliniin ja Helsinkiin. Hankkeen vastaanottavat organisaatiot ovat Dublinissa Temple Bar Gallery & Studios ja Helsingissä HIAP (Helsinki International Artist-in-Residence Programme). Pilottihankkeen tulokset ovat olleet erinomaisia: taiteilijat ovat saaneet näkyvyyttä, muodostaneet kestäviä kontaktiverkostoja ja heidät on myöhemmin kutsuttu työstämään uusia projekteja residenssikaupungeissaan. Heinäkuussa 2009 Dublinin residenssiin lähtee Antti Leppänen ja Helsinkiin saapuu Niamh McCann.

Residenssitoiminnan kehittäminen: jatkosuosituksia
Instituutti esittää residenssitoiminnan kehittämisen jatkotoimenpiteiksi satsaamista taiteilijavaihtoon ja useampivuotisiin residenssiohjelmiin, mentorointisysteemin luomista taiteilijoille, riittävän taustainformaation sisältävien starttipakettien kehittämistä ja panostamista Suomen ulkomailla toimivien kulttuuri-instituuttien rooliin residenssihankkeita tukevina avainpartnereina. Selvitys osoittaa, että Suomen ulkomailla toimivat kulttuuri-instituutit ovat taiteilijaresidenssien synnyttämisen ja tukemisen tärkeitä partnereita. Instituutit ovat avainasemassa paikallistuntemuksen ja laajan kontaktipohjansa ansiosta muodostettaessa toimivaa kolmikantamallia ja laajapohjaista rahoitusta residenssiorganisaatioiden välille.

"Instituutit muodostavat laadukkaan residenssitoiminnan alustan ja 'tutkan' parhaiden partneriorganisaatioiden valinnassa", valottaa Suomen Lontoon instituutin taide- ja kulttuuriohjelman johtaja Hanna Harris.

Selvitys on ladattavissa: http://www.finnish-institute.org.uk//finnishinstitute-images.surge.sh/stories/pdf2009/residenssiselvitys.pdf