• AVOIN DATA

  • Veikko Kähkönen: OKFestival

    Jälkiteollisissa yhteiskunnissa monet tärkeät rakenteet perustuvat yhä enemmän määrin digitaaliseen dataan. Samalla informaation luomisen ja levittämisen vaiva ja kustannukset ovat pienentyneet. Saatavilla olevan informaation määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, ja tietoyhteiskunnassa hallinnon ja kansalaisten suhde on muuttunut tiedon luomisen ja käytön kannalta.

    Datan vapaalla jakamisella ja jatkojalostamisella voidaan saavuttaa monia tavoitteita. Tiedon avaamisen yhteiskunnallisista vaikutuksista tarvitaan kuitenkin jatkuvasti lisää tutkimusta. Suomen Lontoon instituutti pyrkii tunnistamaan oikeudenmukaisen tietoyhteiskunnan tekijöitä - avoin data on tällaisen yhteiskunnan ytimessä.