SUOMALAISNUORET SUORIUTUIVAT PISA 2009 -KOKEESTA JÄLLEEN PARHAIDEN JOUKOSSA

OECD:n viimeisin Pisa-tutkimus on julkaissut tuloksensa 15-vuotiaiden oppimistuloksista. Suomi osoittautui olevan kolmanneksi vahvin talousalue lukutaitoa mitattaessa heti Korean ja Kiinan (Shanghai) jälkeen. Tutkimus perustuu yli 70 maassa puolella miljoonalla oppilaalla teetettyihin kokeisiin.

Tällä kertaa tutkimus keskittyi oppilaiden lukutaitoon. Viime vuoden tutkimus oli ensimmäinen, joka mittasi oppilaiden kykyä hallita digitaalista informaatiota matemaattisten ja tieteellisten taitojen lisäksi.

OECD:n pääsihteeri Angel Gurría totesi parempien oppimistulosten ennustavan taloudellista kasvua. Samaan aikaan oppilaiden suoriutuminen kokeessa näytti riippuvan taloudellisesta tilanteesta; parempipalkkainen opettaja ja pienemmät luokkakoot edesauttoivat parempien tulosten syntymistä.

Suomen Lontoon instituutin yhteiskuntatutkimuksen ohjelmajohtaja Jussi Nissilä kommentoi opettajan osuutta suomalaisnuorten oppimistuloksiin: "Vaikka opettajan palkka ei olekaan Suomessa kovin korkea, on opettajan työ sosiaalisesti arvostettu. Kaikilla opettajilla on ylempi korkeakoulututkinto, mikä myös kuvastaa koulutuksen korkeaa asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä on epäilemättä yksi syy Suomen menestykseen PISA-tutkimuksessa."

Suora yhteys taloudellisen tilanteen ja opetuksen tason välillä on joka tapauksessa vähitellen murtumassa. Tulokset osoittavat, että yhtä varakkaista maista voidaan saada hyvin erilaisia oppimistuloksia. Pääsihteeri Gurrían mukaan tämä saattaa olla merkki siitä, että jako vauraiden ja korkean koulutuksen tason omaavien sekä köyhien ja alhaisen koulutuksen tason omaavien maiden välillä olisi murtumassa.

Jussi Nissilän mielestä Suomi on hyvä esimerkki siitä, että korkealaatuinen koulutus on saavutettavissa investoimalla tasa-arvoiseen ja kattavaan koulutusjärjestelmään. "Siinä ei ole kysymys ainoastaan rahasta, vaan myös arvostuksesta ja julkisesta tuesta."

Lisätietoa: OECD