Korkeakoulutuksen tulevaisuus: rahoitus, painopisteet ja periaatteet


Korkeakoulukenttä on muutoksen kourissa niin Suomessa, Britanniassa kuin monessa muussakin Euroopan maassa. Taloustieteen käsitteet ja markkinahenkisyys ovat ulottuneet myös korkeakoulumaailmaan, vaikka varsinkin yliopistoja on pitkään pidetty riippumattomina sivistyksen kehtoina.

Taloustieteellisellä ajattelulla pyritään kuitenkin vastaamaan konkreettisiin ongelmiin, jotka ovat vaivanneet julkisia palveluita yleisemminkin: julkisen talouden vaikeuksien johdosta myös korkeakoululaitokselta vaaditaan suurempaa tehokkuutta, aktiivisuutta ja välittömän hyödyn tuottamista yhteiskunnalle.

Hanke painottaa kolmea korkeakoulujen tulevaisuuteen liittyvää haastetta: korkeakoulujen rahoitusta, korkeakoulutuksen painopisteitä sekä koulutusjärjestelmän toiminnan periaatteita. Hankkeessa perehdytään näihin haasteisiin ja tutkitaan uusia malleja ja mahdollisuuksia haasteiden kohtaamiseen.

Kysymme kysymyksiä kuten:

- Miten julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja opiskelijoiden itsessään tulisi osallistua korkeakoulutuksen rahoittamiseen?

- Mitä korkeakouluissa tulisi opettaa eli ovatko kaikki aineet tasa-arvoisia? Miten asioita tulisi opettaa sivistyksen, ammattitaidon ja kansalaistaidon maksimoimiseksi?

- Mitä koulutuksella oikein tavoitellaan? Kuka koulutustoiminnasta oikein hyötyy ja kuka sitä ohjaa?

Raportti: Englannin korkeakoulurahoituksen uudet tuulet - Kuvaus opiskelijakuluttajan koulutusmarkkinoista

Lataa raportti tästä.