Kokeilussa uusia yhteistyötapoja


Instituutti osallistuu ensimmäistä kertaa työntekijävaihto-ohjelmaan, ja sai vieraakseen Heli Leinonkosken Jyväskylän kaupungilta. Vaihdon tarkoituksena on innovatiivisten kumppanuussuhteiden ja yhteistyöverkostojen luominen vaihto-ohjelman osanottajille sekä instituutille.

Jyväskylän kaupungilla hallinto- ja talousjohtajana työskentelevä Heli Leinonkoski tutkii Lontoossa Service design –palvelumallia ja sitä, kuinka malli toimii keskustelun aktivoijana palveluja käyttävien kuntalaisten kanssa. Palvelumuotoilu painottaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä siten, että myös  palveluntarjoajan liiketoiminnalliset näkökohdat huomioidaan. Jyväskylän kaupungissa toteutetaan vuonna 2013 laaja palvelu- ja organisaatiouudistus, ja Leinonkoski toimii uudistuksen Elinympäristö ja kaupunkirakenne –ydinprosessin selvityshenkilönä.

”Tämä on minulle loistava tilaisuus saada keskittyä työni palveluja kehittävään puoleen, mikä on minulle hyvin tärkeää. Lisäksi instituutin kautta saadut kansainväliset kontaktit auttavat minua paitsi työssäni täällä, mutta myös Suomessa.”

Lontoossa työskentelyn aikana Heli Leinonkoski valmistelee myös samaan aiheeseen liittyvää MBA-lopputyötään Jyväskylän yliopistolle.