Working Paper:
Franchising Healthcare?

Vuoden 2011 alkupuolella Suomen Lontoon instituutti on keskittynyt Britannian terveydenhuoltosektorin toimintaan. Terveydenhuoltosektori on yksi tärkeimmistä, mutta samalla myös yksi kalleimmista julkisten palveluiden aloista. Sitä kohtaan onkin viime aikoina kohdistettu yhä enenevässä määrin säästöpaineita, jotka saattavat toteutuessaan johtaa koko systeemin laajuisiin merkittäviin muutoksiin.

Viimeisin panoksemme aiheesta käytävään keskusteluun on uudessa Working Papers -sarjassamme julkaistu raportti "Franchising Healthcare? Presenting past NHS reforms and discussing the proposed changes in the White Paper Equity and Excellence: Liberating the NHS".

Britannian kansallista terveydenhuoltopalvelua (National Health Service, NHS) on usein kutsuttu maansa ylpeydenaiheeksi. Raportissa esitellään NHS:ä kohdanneita aiempia reformeja sekä käsitellään Britannian tulevaa terveydenhuoltouudistusta, jonka terveydenhuollosta vastaava ministeri Andrew Lansley on luonnostellut kannanotossaan "Equity and Excellence: Liberating the NHS".

Suunnitellun reformin pyrkimyksenä on vahvistaa tuottaja-kuluttaja -mallin käyttöä NHS:n piirissä sekä luoda markkinat, joilla sekä julkiset että yksityisomisteiset organisaatiot voivat kilpailla terveyspalvelujen tuottajan asemasta. Tarkoituksena on lisätä terveydenhuoltopalveluja käyttävien kuluttajien valinnanvapautta, kasvattaa yleislääkärien valtaa ostopalveluista päätettäessä sekä leikata byrokratiakoneiston aiheuttamia kustannuksia.

Kansallisen terveydenhuollon kohoavia kustannuksia vastaan on jo aiemmissa reformeissa taisteltu leikkaamalla NHS:n hallinnollisia kuluja. Raportissa kuitenkin esitetään viimeisimmän reformin olevan selkeä askel kohti franchise-tyyppisten terveydenhuoltopalvelujen tuotantoa.

    Thursday, 28th February 2013