AVOIN DATA

Hanke pyrkii edistämään tietämystä avoimesta datasta ja siihen liittyvistä yhteiskunnallisista vaikutuksista. Painopistealueena on julkishallinnon avoin data ja se, kuinka dataa voidaan käyttää yhteisen hyvän edistämiseen ja tietoyhteiskunnan toimintaedellytysten tukemiseen.

Datan avaamisen uskotaan hyödyttävän yhteiskuntaa monella eri tavalla, esimerkiksi parantamalla dataa käyttävien yrittäjien toimintaedellytyksiä sekä lisäämällä kansalaisten demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia ja julkishallinnon avoimuutta. Pyrimme identifioimaan ne yhteiskunnan osa-alueet, jotka hyötyisivät eniten datan avaamisesta, ja vaikuttamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja poliittiseen päätöksentekoon tätä tietoa hyödyntäen.

Suomen Lontoon instituutti pyrkii yhteistyökumppaneidensa kanssa lisäämään tietämystä avoimesta datasta ja laajentamaan jo olemassa olevia verkostoja suomalaisten ja brittiläisten avoimen datan parissa toimivien yhteisöjen välillä.

Julkaisut: Being Open About Data – Analysis of the UK open data policies and applicability of data.

Lisätietoja hankkeesta voi tiedustella yhteiskuntatutkimuksemme ohjelmapäällikköltä.


Sähköposti: etunimi.sukunimi@finnish-institute.org.uk
Puhelin: +44 (0)20 7404 3309