Julkisten palveluiden tulevaisuus


Millaiset instituutiot tarjoavat julkisia palveluja tulevaisuudessa? Miten näitä palveluita tuotetaan ja rahoitetaan? Julkisten palveluiden tulevaisuuteen keskittyvien hankkeiden tavoitteena on määrittää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin uusia rooleja yhteiskunnassa.

Hankkeet:

Terveydenhuollon tulevaisuus Euroopassa
Tämä 13. toukokuuta 2011 järjestetty korkean tason konferenssi kokosi yhteen eurooppalaisia asiantuntijoita keskustelemaan terveydenhuoltosektorin keskeisistä haasteita, identifioimaan hyviä toimintatapoja ja kehittämään konkreettisia suosituksia poliittisille päättäjille.

Yliopistokoulutuksen tulevaisuus
Opiskelu ja ajankohtainen keskustelu sen rahoituksesta ja yliopisto-opintojen filosofiasta.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys
Yhteiskunnallisen yrittäjyyden opiskelu ja käsitteen tuonti Suomeen.