Instituutti osallistuu Open Government Data Campiin

opendatacamp4
  • Suomen Lontoon instituutti osallistuu yhteistyökumppanina Open Knowledge Foundationin järjestämään Open Government Data Campiin, Varsovassa 20.-21.10.2011.

    Maailman suurin julkisen hallinnon avoimeen dataan keskittyvä tapahtuma järjestetään nyt toista kertaa. Open Government Data Campin keskeisenä tavoitteena on tarjota ohjelmistokehittäjille, tutkijoille, valtion virkamiehille, kansalaisjärjestöille ja muille avoimesta datasta kiinnostuneille mahdollisuus keskustella, osallistua työpajoihin ja ns. ohjelmointi sprintteihin. Tapahtumaan odotetaan saapuvan liki 400 osallistujaa yli 40:stä maasta.

    Avoimen datan odotetaan tuovan merkittävästi sekä sosiaalista että taloudellista lisäarvoa nyky-yhteiskunnille erilaisten ohjelmistosovellusten muodossa. Open Knowledge Foundation toivoo Open Government Data Campin nostavan avoimen datan pysyväksi osaksi ajankohtaista keskustelua sekä rohkaisevan organisaatioita ja instituutioita sisällyttämään sen periaatteet perustoimintaansa.


    Open Government Data Camp

    Open Knowledge Foundation