Matter Over Mind: Uusi Suomen Newcastlen instituutti

jack lines 200x280

Suomen Lontoon instituutti järjesti arkkitehtiopiskelijoille lopputyökilpailun yhteistyössä heidän yliopistonsa, Newcastle Universityn kanssa.

Uusi Suomen Newcastlen instituutti -projektin tehtävänantona oli suunnitella tila kuvitteelliselle Suomi-instituutille Newcastlessa. Raati valitsi voittajaksi Jack Linesin Matter Over Mind -projektin 21 vahvan ehdotuksen joukosta.

"Pidin suuresti kaikista ehdotuksista ja näin niissä kaikissa meidän toimintamme kannalta mahdollisuuksia", kertoo Raija Koli, Suomen Lontoon instituutin johtaja. "Jackin työssä oli kuitenkin jotakin sellaista avoimuutta, muodon selvyyttä ja yhteisöllisyyttä, joka puhutteli meitä. Arvostamme myös tapaa, jolla hän on yhdistänyt alueen historian työhönsä – tapaa, jolla jo olemassa olevien rakennusten siluetti toistuu hänen työssään, ja sitä, kuinka hän oli tutkinut paikan historiaa."

Suunnittelun lähtökohtana oli instituutin missio toimia suomalaisten sekä brittiläisten ja irlantilaisten kulttuuritoimijoiden välisen yhteistyön edistäjänä. Jokainen opiskelija valitsi ehdotustaan varten yhden ydintoiminnon instituutille. Jotkut suunnittelivat työnsä musiikin, akateemisen tutkimuksen tai lukutaitotyön ympärille, toiset esimerkiksi käsityöläisyyden, tanssiaisten, ympäristöaktivismin tai korkeataiteiden ympärille. Yksi asioista, joka opiskelijoiden oli ratkaistava, oli heidän näkemyksensä suomalaisuudesta, ja mahdollisuus työskennellä ei-brittiläisen asiakkaan kanssa tarjosi opiskelijoille arvokasta kokemusta.

Jack Lines on kiinnostunut minimalistisesta arkkitehtuurista ja muotoilusta. Hänen voitokas ehdotuksensa sijoittuu Gatesheadiin veden äärelle, ja se mahdollistaisi korkealaatuisen käsityöläisosaamisen – Linesin valitseman ydintoiminnon – esittelyn. Vierailijat näkisivät koko prosessin raakamateriaalista eri tekovaiheiden kautta valmiiseen tuotteeseen. Lines pyrki työssään luomaan tilojen sarjan, jossa olisivat läsnä kirkkoarkkitehtuurin perinteet sekä suomalainen yksinkertaisuus ja joka mahdollistaisi suoran kontaktin yhteistyökumppaneihin sekä joustavan ja spontaanin kanssakäymisen paikallisten ja vierailevien muotoilijoiden kanssa.

Projektia ohjasivat Kati Blom ja David McKenna. Palkinnoksi Suomen Lontoon instituutilta Jack Lines saa matkan World Design Capital -vuottaan juhlivaan Helsinkiin.