• KOLMAS AALTO - SUOMALAISTA DESIGNIA KANSAINVÄLISTÄMÄSSÄ

  Suomen Lontoon instituutin alullepanema selvitys Kolmas aalto – suomalaista designia kansainvälistämässä kertoo mitä Suomen Lontoon, Berliinin, Madridin, New Yorkin ja Tokion instituutit ovat tehneet suomalaisen muotoiluviennin puolesta vuosina 2007-2012. Selvityksen ovat laatineet Katja Lindroos ja Sari Laine Idealist Groupista

  Kolmas aalto -selvityksessä haettiin vastauksia kolmeen kysymykseen: mikä on ollut kulttuuri-instituuttien rooli muotoiluviennissä, mikä vaikutus hankkeilla on ollut suomalaiseen muotoilukenttään, ja mitä hyviä käytäntöjä hankkeista voidaan tunnistaa? Näiden lisäksi selvitys tarkasteli instituutteja yksittäisiä hankkeita laajemmin muotoiluviennin toimijoina.

  Suomen kulttuuri-instituutit ovat viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana toteuttaneet useita kunnianhimoisia suomalaista muotoilua maailmalle vieneitä hankkeita. Eri kaupungeissa toteutetut projektit ovat olleet kokoluokaltaan, luonteeltaan ja kestoltaan hyvin erilaisia. Joissain kaupungeissa on tehty yksittäisiä suurtapahtumia, toisissa taas vaihtoehtoisia pienempiä projekteja.

  Suomalaisen muotoilun vienti on aina ollut paitsi luovaa energiaa ja kovaa työtä, myös päämäärätietietoista puurtamista oikeiden kontaktien saamiseksi. Kyse on oikein ajoitetusta toiminnasta oikeassa paikassa ja oikeiden ihmisten kanssa. Kolmas aalto -selvityksessä instituuttien vahvuutena nähdään kyky aistia kohdemaan ilmapiiriä, löytää sopivat paikalliset yhteistyökumppanit ja toimia kontaktipintana eri osapuolten välillä.

  “Instituutit ovat kyenneet luomaan hyviä verkostoja paikallisiin toimijoihin. Tämä kerrottiin meille erityisesti yhteistyökumppanien suulla. Suurten tuotantojen keskellä luottamus on korvaamatonta pääomaa. Hyvin usein se rakentuu ensin henkilöiden välille, josta se sitten laajenee instituutioiden väliseksi hyväksi suhteeksi”, sanoo selvityksen tekijä Katja Lindroos.

  Suomen kulttuuri-instituuttien järjestämät produktiot ovat olleet kansallisesti merkittäviä muotoilu-vientihankkeita, sillä monet niistä ovat sisältäneet paitsi kulttuurillisia myös kaupallisia piirteitä. Näin ollen kulttuuri-instituuttien hankkeiden arviointi on arvokasta, kun pohditaan laajempaa kansallista muotoiluviennin strategiaa.

  Kolmas aalto –selvitys on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

  Download Kolmas_Aalto.pdf

 • Kuva: REDSHOP, Janne Suhonen