• Ensimmäiset osallistujat Suomen Lontoon instituutin ja Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin organisoimaan museo-, arkisto- ja taidealan ammattilaisten kansainväliseen liikkuvuushankkeeseen on valittu. MOBIUS - Fellowship for Visual Arts, Museums and Archives Professionals on kolmivuotinen hanke, joka edistää suomalaisten taidealan ja muistiorganisaatioiden ammattilaisten liikkuvuutta.

    Hankkeen ensimmäiset liikkeellelähtijät ovat kuraattori Claire Gould (Helsingin taidemuseo), freelance-tutkija Satu Itkonen, tutkija Eriika Johansson (Suomen Arkkitehtuurimuseo), kuraattori Jonna Strandberg (Kiasma teatteri), museonjohtaja Maria Koskijoki (Helinä Rautavaaran museo), kehitysjohtaja Tuomas Olkku (HEUREKA), yleisötyövastaava Erja Salo (Suomen Valokuvataiteen museo), arkistonhoitaja Alison Spence (Cornwall Record Office) ja ohjelmajohtaja Sam Watson (Circa Projects).

    Instituutit työskentelevät kohdemaidensa kiinnostavimpien museoiden, arkistojen ja taidealan organisaatioiden kanssa. Suomen Lontoon instituutin johtaja Susanna Petterssonin mukaan MOBIUS-ohjelma tarjoaa ammattilaisille ainutlaatuisen työskentelymahdollisuuden maailmalla. “Ideoiden ja käytäntöjen testaaminen kansainvälisessä toimintaympäristössä hyödyttää kaikkia. Nyt rakentuvat verkostot ja ammatillisen osaamisen vahvistuminen koituvat laajasti koko kulttuurikentän hyväksi.“

    Kolmivuotiseen ohjelmaan osallistuu noin neljäkymmentä arkisto-, museo- ja taidealan ammattilaista. Ensimmäisen vaiheen osalistujat sijoittuvat laajalle kentälle eri puolille Irlantia, Britanniaa ja Suomea, muun muassa Dubliniin, Manchesteriin ja Newcastleen. Hankkeen etenemistä voi seurata tarkoitusta varten avatulla verkkoalustalla osoitteessa m0bius.net.

    MOBIUS-hanketta tukevat Koneen säätiö ja Svenska kulturfonden.

Thursday, 20th February 2014