• DIGITAALINEN KULTTUURIPERINTÖ

  • Veikko Kähkönen: OKFestival

    Kulttuuriperinnön luotettava pitkäaikaissäilytys on yhä tärkeämpi kysymys nopeasti sähköistyvässä maailmassa. Arkisto- ja IT-asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa niin sanotusta digitaalisesta pimeästä ajasta, mikä tarkoittaa tilannetta, jossa suuri osa tärkeästä kulttuuriperinnöstä menetetään tiedon nopean sähköistymisen ja luotettavien pitkäaikaissäilytyksen välineiden puutteen vuoksi. Esimerkiksi monet organisaatiot siirtyivät sisäisessä viestinnässään sähköpostiin 1990-luvulla ennen kuin asiakirjahallinnassa kyettiin kunnolla säilyttämään sähköpostimuotoista kirjeenvaihtoa. Samalla tavalla internetin kehitys ilmiönä määrittelee osittain kahden viime vuosikymmenen historiallista arvoa. Mitä jää jäljelle internetin alkuajoista historiantutkijoiden käyttöön? Historioitsijat ovat toistaiseksi perustaneet tutkimuksensa laajaan paperiaineistoon, mutta tulevaisuudessa historiantutkijat saattavat huomata internet-aikakauden arkistojen olevan tyhjiä.

Tuesday, 8th April 2014