• TULEVAISUUDEN ARKISTO

  • Sammy James Dodds: MozFest

    Millaisia ovat tulevaisuuden arkistot ja kuinka esimerkiksi avoin data ja kansainvälinen liikkuvuus voivat tuottaa uusia ja innovatiivisia toimintatapoja arkistoihin?

    Suomen Lontoon instituutin käsitys tulevaisuuden arkistoista on osittain samansuuntainen osallistuvan historiakäsityksen kanssa. Haluamme lisätä historiatietoisuutta ja siten tarjota kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa hyvinvointiinsa parantamalla historiallista tietoisuuttaan. Ajatus on rinnakkainen kasvavalle tarpeelle osallistaa kansalaisia ottamaan osaa tasa-arvoisesti julkiseen keskusteluun. Eräänä tavoitteena on tarjota kansalaisille tapoja kouluttaa itseään säilyttämään historiallisesti ja kulttuurillisesti tärkeää tietoa ja siten lisätä historiatietämystä.

Tuesday, 8th April 2014