• Residenssitaiteilija 2005, Antti Laitinen: It's My island

  TAITEILIJARESIDENSSIT

  Suomen Lontoon instituutti on vuodesta 2002 aktiivisesti käynnistänyt ja tukenut taiteilijaresidenssitoimintaa Isossa-Britanniassa ja Irlannissa yhdessä suomalaisten taiteen vientiorganisaatioiden ja tiedotuskeskusten kanssa. Lisätietoa instituutin residenssitoiminnasta on vuonna 2009 julkaistussa residenssiselvityksessä (alla).

  Vuosina 2014-2016 Suomen Lontoon instituutti kehittää residenssiohjelmaansa edelleen muun muassa laajentamalla partneriverkostoa, kehittämällä välineitä residenssitoiminnan arvioimiseen ja vakiinnuttamalla uusia yhteistyökumppaneita.

  Instituutti ei vastaanota hakemuksia uusiin residensseihin. Kaikki residenssit tuotetaan yhteistyössä brittiläisen tai irlantilaisen isäntäorganisaation kanssa, joten haku- ja valintaprosessi vaihtelee eri residenssien kohdalla.

  Residenssiselvitys

  Vuonna 2009 instituutti teki kattavan selvityksen tähänastisen residenssitoimintansa (2002-2008) vaikutuksista taiteilijoiden työhön ja urakehitykseen. Selvityksen tarkoituksena on tuoda yhteen taiteilijoiden kokemukset residensseistä, osoittaa residenssien merkitys suomalaisen taiteen kansainvälistämisessä ja viennissä sekä käyttää saadut tulokset tulevan residenssitoiminnan kehittämiseen.

  Lataa pdf-muotoinen residenssiselvitys

Monday, 21st January 2013