Raportti: Yhteiskunnallinen yritys – ratkaisu 2000-luvun haasteisiin

 • Miten yhteiskunnalliset yritykset voisivat osallistua julkisten palveluiden tuottamiseen Suomessa? Mitkä ovat Suomen potentiaaliset yhteiskunnalliset yritykset ja millä aloilla ne toimivat?

  Näitä kysymyksiä esittää Työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkaisema raportti 'Yhteiskunnallinen yritys - ratkaisu 2000-luvun haasteisiin'. Raportin on laatinut alan pioneeri ja brittiläisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden katto-organisaation Social Enterprise Coalitionin perustaja Jonathan Bland.

  Lähivuosina väestön vanheneminen yhdessä kasvavien menojen ja julkisen sektorin rajallisten tulojen kanssa pakottavat niin Suomen kuin muiden Euroopan maiden etsimään uusia ratkaisumalleja yhteiskunnalle tärkeiden palveluiden tuottamiseksi. Tuore raportti avaa keskustelua Suomen julkisten palveluiden tuotannon uudistamisesta Britannian mallin mukaan.

  Britanniassa yhteiskunnalliset yritykset muodostavat merkittävän sektorin. Ne etsivät uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin ja ekologisiin ongelmiin ja avustavat julkisten palveluiden ylläpitoa ja uudistusta. Yhteiskunnallinen yritys on selkeästi määritelty maan hallituspolitiikassa ja sen rooli taloudessa ja yhteiskunnassa on tunnistettu.

  Suomen Lontoon instituutin vuonna 2009 tekemä tutkimus osoitti, että
  Suomessa on jo nyt yrityksiä, jotka toimivat yhteiskunnallisen yrittäjyyden mallin mukaisesti. TEM:n raportin mukaan nämä voisivat tulevaisuudessa luoda perustan julkiselle sektorille.

  "Suomessa kiinnostus yhteiskunnallisiin yrityksiin on ollut viimeisen puolen vuoden aikana erittäin laajaa. Jonathan Blandin erinomainen raportti on monessa mielessä vastaus tähän kysyntään. Olemme myös ilahtuneita siitä, että Työ- ja Elinkeinoministeriö on osoittanut suurta kiinnostusta mallia kohtaan. Uskomme, että yhteiskunnalliset yritykset voivat olla osa kokonaisratkaisua julkisten palvelujen tuotannon lähivuosien haasteisiin", kertoo instituutin yhteiskuntatutkimuksen ohjelman johtaja Antti Karjalainen.

  Työ- ja elinkeinoministeriön raportti 'Yhteiskunnallinen yritys - ratkaisu 2000-luvun haasteisiin'-raportti julkaistiin 5. toukokuuta 2010. 

  Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan TEM:n sivuilta.

  Lisätietoja:
  Ulla-Maija Laiho, Työ- ja elinkeinoministeriö
  ulla-maija.laiho@tem.fi

  Jonathan Bland, Social Business International, jonathan.bland@socialbusinessint.com

  Antti Karjalainen, Suomen Lontoon instituutti
  antti.karjalainen@finnish-institute.org.uk