Raportti julkaistu instituutin Future of Healthcare in Europe -konferenssista

 • Suomen Lontoon instituutti ja University College London järjestivät Euroopan terveydenhuollon tulevaisuutta käsittelevän konferenssin 13. toukokuuta 2011.

  Konferenssi keskittyi terveydenhuollon päähaasteisiin, ja sen puhujiksi ja panelisteiksi saapui alan johtavia akateemisia asiantuntijoita sekä terveydenhuollon ja julkishallinnon ammattilaisia. University College London on nyt julkaissut konferenssia käsittelevän raportin sekä internet-sivuston, jossa konferenssiraportti ja muuta konferenssiin liittyvää aineistoa on saatavilla.

  Raportti tiivistää konferenssin keskeisimmät teemat, pyrkii määrittelemään merkittävimmät eurooppalaista terveydenhuoltoa kohtaavat haasteet ja tarkastelemaan eri maiden ratkaisumalleja.

  Konferenssissa keskusteltiin mm. sähköisten terveydenhuoltopalveluiden kehityksestä ja uusista rahoitusmalleista. Tärkeimmässä roolissa muutoksen aikaansaamisessa on kuitenkin poliittinen tahto muutosten toteuttamiseen.

  Suomessa terveydenhuollon yhtenä suurimpana ongelmakohtana on kasvava epätasa-arvo terveydenhuoltopalvelujen saavutettavuudessa, joka yhdessä muiden haasteiden kanssa aiheuttaa painetta terveydenhuollon uudistamiseen. Isossa-Britanniassa terveydenhuollon laaja reformi on jo aloitettu, mutta alan ammattilaiset ovat vastustaneet uudistusta.

  Konferenssin tuotokset sisältävältä sivustolta ovat saatavilla mm.
  • Puhujien powerpoint-esitykset
  • Konferenssiraportti
  • Professori Albert Wealen and Professori Jonathan Wolffin artikkelit
  • "Where to for European Healthcare?"-pamfletti

  The Future of Healthcare in Europe