Millainen on eurooppalaisen terveydenhuollon tulevaisuus?


kansi

Suomen Lontoon instituutti järjesti 13.toukokuuta Euroopan terveydenhuollon tulevaisuutta käsittelevän konferenssin. Future of Healthcare in Europe -konferenssi järjestettiin yhteistyössä University College Londonin kanssa.

Konferenssi keskittyi terveydenhuollon päähaasteisiin. Ikääntyminen, kroonisten sairauksien yleistyminen, mielenterveys ongelmien ja liikalihavuuden kasvu sekä sosioekonomisten lähtökohtien kasvava merkitys terveyteen liittyvissä kysymyksissä nousivat esiin keskeisinä kysymyksinä.

Future of Healthcare in Europe -konferenssi toimi erinomaisena alustana ajatusten vaihdolle erilaisten toimijoiden kesken. Konferenssin puhujat korostivat terveydenhuollon yhteyttä sosiaalisiin ja taloudellisiin kysymyksiin sekä poliittisen tahdon merkitystä muutoksen moottorina. Yhteisenä huolena puhujien ja osallistujien keskuudessa oli epäoikeudenmukaisuuden kasvu terveydenhuollon saatavuudessa ja sähköisten palveluiden rooli epäoikeudenmukaisuuden tahattomana lisääjänä.

"Konferenssi toi aidosti uutta kansainväliseen keskusteluun tulevaisuuden terveydenhuollosta Euroopassa. Siellä käsiteltiin terveydenhuollon haasteita ja ratkaisuja näihin haasteisiin, kuten sähköisten palveluiden ja yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön lisääminen, jotka voivat toimia ratkaisuina kansalaislähtöisen terveydenhuollon kehittämisessä. Sähköisiä palveluita ovat käyttäneet erityisesti ihmiset, joilla on jo valmiiksi hyvät edellytykset saada tarvitsemansa hoito. Yksityisen sektorin roolin lisääminen voi puolestaan johtaa tehokkuuden lisäämiseen laadun kustannuksella", Jussi Nissilä, instituutin yhteiskuntatutkimuksen ohjelmajohtaja sanoo.

Konferenssissa oli yli 25 puhujaa. Pääpuhujina olivat professori Sir Michael Marmot (UCL Epidemelogy and Public Health and Chair of WHO Commission on Social Determinants of Health) ja Michael Hubel (Head of Health Determinants Unit, DG Health & Consumers, Euroopan komissio). Muita mielenkiintoisia puhujia olivat mm. tohtori Jennifer Dixon (Nuttfiel Trust), professori Peter Littlejohns (National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE) ja professori Marina Erhola (THL).

"Olen erittäin tyytyväinen yhteistyöhömme University College Londonin kanssa. Olen myös erittäin iloinen siitä, että konferenssi houkutteli suuren joukon eri alojen ja maiden erityisasiantuntijoita. Terveydenhuollon tulevaisuus riippuu meidän kyvystämme oppia ja tehdä yhteistyötä eri maiden ja toimijoiden kanssa", Jussi Nissilä toteaa.