Eurooppalaisen terveydenhuollon tulevaisuudesta


policy brief on the future of healthcare in europe_nettikoko
Kuva: Kristina McArthur

Future of Healthcare in Europe -selvitys tarjoaa yhteenvedon toukokuussa 2011 pidetyn konferenssin tuloksista. Suomen Lontoon instituutti oli yksi konferenssin järjestäjistä.

Selvitys kokoaa yhteen pääajatukset, jotka nousivat esiin vuonna 2011 järjestetyssä Euroopan terveydenhuollon tulevaisuus -konferenssissa, sen yhteydessä laadituissa puheenvuoroissa sekä konferenssijulkaisussa.

Healthcare in Europe – Meeting future challenges -selvityksessä korostuu neljä ajatusta: terveys ei ole vain lääketieteellinen kysymys, korkealaatuisen terveydenhuollon säilyttäminen, terveydenhuollon saavutettavuus ja terveydenhuollon kulujen hallinta.

Eurooppalaisilla päättäjillä on edessään yhä useampia terveydenhuollon haasteita, jotka luovat ennennäkemättömiä paineita julkiselle terveydenhuollolle. Näitä haasteita ovat esimerkiksi väestön ikääntyminen, terveyden epätasa-arvoisuus ja terveyden sosiaalinen määräytyminen. Koska eurooppalaiset hallitukset ovat pitkälti vastuussa terveydenhuollon järjestämisestä ja rahoituksesta ja Euroopassa terveydenhuolto pohjautuu yleensä solidaarisuuden periaatteelle, hallitusten on tunnistettava keskeiset poliittiset ratkaisut sekä terveydenhuollossa että muilla olennaisilla julkisilla sektoreilla näiden haasteiden selättämiseksi. Keskeinen vaatimus näiden haasteiden edessä on se, että niiden ratkaisuja lähestytään monitasoisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Vaikka terveyspolitiikka kuuluu Euroopassa pääasiassa valtioille, Euroopan unionin linjaukset ja säädökset voivat vaikuttaa terveydenhuollon järjestämiseen, erityisesti kun otetaan huomioon terveyssektorin yhteys muihin sektoreihin. Vaikka sisämarkkinasäännöt, jotka takaavat ihmisten ja palveluiden vapaan liikkuvuuden, voivat haastaa kotimaiset terveyspalvelut, EU-maiden välisestä yhteistyöstä voi koitua myös merkittäviä etuja ja mahdollisuuksia; yhteistyö mahdollistaisi muun muassa yhtenäiset linjaukset.

Terveydenhuollon laadun määrittely edellyttää laadun eri ulottuvuuksien tutkimista, rajoitusten vaikutusten huomioimista, sekä uudenlaisten terveydenhuollon mallien ja ammatillisen järjestelyn tutkimista. Saavutettavuuden oikeudenmukaisuus on yhä eurooppalaisten terveydenhuoltojärjestelmien keskeisiä periaatteita, mutta se tuo mukanaan monimutkaisia kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta, kattavuudesta ja rahoituksesta ja asettaa myös sosiaalisen solidaarisuuden periaatteen yhä voimakkaamman paineen alle.

Selvitys päätyy seuraaviin suosituksiin: yhteiskunnalliset arvot ovat entistä tärkeämpiä, kun terveydenhuollon paineet kasvavat; poliittinen tahto heijastaa yhteiskunnallisia arvoja tehokkaan terveydenhuollon toteuttamisessa; demokraattisessa yhteiskunnassa terveydenhuollon uudelleenjärjestelyn tulee vastata poliittisen vastuun vaatimuksia; on epätodennäköistä, että terveydenhuollon kulujenhallinnan voisi ratkaista jollakin yksittäisellä keinolla; laajan kontekstin huomioiva kokonaisvaltainen lähestymistapa on välttämätön.

Konferenssi järjestettiin yhteistyössä Suomen Lontoon instituutin, UCL:n Eurooppa-instituutin sekä UCL Grand Challenges -ohjelman kesken. Konferenssi toi yhteen johtavat akateemiset asiantuntijat, terveydenhuollon ammattilaiset, konsultit ja julkiset päättäjät keskustelemaan terveydenhuoltosektorin keskeisistä haasteista, tunnistamaan parhaita käytäntöjä ja kehittämään konkreettisia poliittisia linjaussuosituksia. Konferenssi oli osa Suomen Lontoon instituutin hanketta Julkisten palvelujen tulevaisuus, joka käsitteli julkisen, yksityisen ja järjestösektorin rooleja yhteiskunnassa.

Selvityksen julkaisija on UCL:n Eurooppa-instituutti yhteistyössä UCL Grand Challenge of Human Wellbeing -ohjelman sekä UCL Public Policy -laitoksen kanssa.

Selvitys on luettavissa täällä.