Konferenssi Euroopan terveydenhuollon tulevaisuudesta


Suomen Lontoon instituutti ja University College London järjestävät Euroopan terveydenhuollon tulevaisuutta käsittelevän konferenssin 13. toukokuuta 2011.

Euroopan valtiot kohtaavat yhä suurempia terveyteen liittyviä haasteita, jotka aiheuttavat voimakkaita paineita terveydenhuoltojärjestelmille. Keskeisimpiä ongelmia ovat väestön ikääntyminen, sairauksien ja terveydenhuollon tarpeiden monimutkaistuminen, psyykkisten sairauksien lisääntyminen kuten myös ilmansaasteiden ja sosio-ekonomisten tekijöiden aiheuttamien kroonisten sairauksien lisääntyminen. Terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan esitetään myös suuria ennakko-odotuksia. Terveydenhuoltoon liittyvät eettiset periaatteet ovat koetuksella sen kohdatessa kasvavat taloudelliset paineet ja toisaalta käyttäjien vaateet palvelun laadusta.

Konferenssin puhujiksi ja panelisteiksi saapuu yli 25 alan johtavaa akateemista asiantuntijaa ja konsulttia sekä terveydenhuollon ja julkishallinnon ammattilaisia. Konferenssissa pyritään määrittelemään merkittävimmät eurooppalaista terveydenhuoltoa kohtaavat haasteet ja tarkastelemaan eri maiden ratkaisumalleja. Konferenssi käsittelee myös mahdollisuutta yhteiseurooppalaisten terveydenhuoltoratkaisujen toteuttamisesta ja mahdollisesta taloudellisista hyödyistä. Konferenssin tavoitteena on lisätä tiedonkulkua eri toimijoiden ja sektoreiden välillä johtaen mm. tutkimuksellisen ja valtiollisen yhteistyön lisääntymiseen.

Konferenssin pääpuhujiksi saapuvat UCL:n professori ja WHO:n terveyden sosiaalisia taustatekijöitä tutkivan komission puheenjohtaja Sir Michael Marmot, DG Health and Consumers Health Determinants Unitin johtaja Michael Hübel ja lääketieteen ja kirurgian tohtori Marina Erhola Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Muita puhujia ovat mm. Dr Jennifer Dixon, The Nuffield Trust, ja Professori Peter Littlejohns, NICE.

Suomen Lontoon instituutti julkaisee yhteistyössä University College Londonin kanssa konferenssin teemoihin keskittyvän julkaisun keväällä 2011.

Lisätietoja konferenssista täältä (sivu englanniksi).