Instituutin 20-vuotisjuhlaa Lontoossa

  • Suomen Lontoon instituutti juhli 20-vuotisjuhlaansa vuonna 2011. Joulukuussa 1991 instituutti avasi ovensa Lontoossa. Instituutti on toiminut Eagle Streetin talossa uskollisena nimelleen Finnish Institute in London.

    Kaksikymmentä vuotta myöhemmin emme enää ole ainoastaan Suomen Lontoon instituutti vaan Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutti Britanniassa, Irlannissa ja Suomessa ja kaikkialla muuallakin, missä partnereiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa työskenteleminen nähdään tarpeellisena.

    Verkostointi, ideoiden välittäminen ja suhteiden luominen, joilla edistetään yhteistyötä ja haasteiden tunnistamista – instituutin strategisia tavoitteita – vaativat uudenlaista ympäristöä.

    Talo, sijainti, paikka, tila, maantiede, julkinen, yksityinen – tässä joitain teemoja, jotka nousevat esiin määrittäessämme saavutuksiamme ja katsoessamme tulevaisuuteen. Nämä teemat vievät meidät tiloihin, joita muotoilu ja arkkitehtuuri määrittelee, epävarmoihin, myrskyisiin ja kiistanalaisiin paikkoihin, kuten median ja tilan kohtaamisiin, korkeakoulutuksen tulevaisuuteen ja julkisen piiriin.

    Instituutti vietti juhlavuotta toteuttamalla sarjan seminaareja, työpajoja ja julkaisusarjan, joissa korostuivat instituutin ajankohtaiset teemat.