Uusi työraportti julkisten palveluiden kehittämisestä

  • Heli Leinonkoski työskenteli vierailevana tutkijana Suomen Lontoon instituutissa keväällä 2011. Vierailun tuloksena syntynyt työraportti käsittelee Service Design -palvelumallia.

    Heli Leinonkosken työraportti, "Service Design - An Approach to Better Public Services? A Civil Servant's View", julkaistiin 5. maaliskuuta 2012 osana Suomen Lontoon instituutin Working Papers -julkaisusarjaa. Leinonkoski on Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta -yksikön talous- ja hallintojohtaja, hän työskenteli Suomen Lontoon instituutissa vierailevana tutkijana keväällä 2011. Tutkijavierailun tavoitteena oli oppia lisää palvelumuotoilun eri osa-aluista ja selvittää, miksi se on tällä hetkellä julkisen sektorin kuuma puheenaihe ja miten sitä on hyödynnetty eri konteksteissa Isossa-Britanniassa.

    Työraportti tutkii palvelumuotoilu-konseptia ja pohtii, miten sitä voitaisiin hyödyntää julkisten palveluiden kehittämiseksi. Palvelumuotoilu auttaa palveluiden käyttäjiä määrittelemään ongelman osa-alueet ja tarjoaa työkaluja parhaimman ratkaisun löytämiseksi hyödyntäen viestinnän, visualisoinnin ja yhteiskehittelyn toimintamalleja. Raportin tarkoituksena on lisätä erityisesti julkisen sektorin toimijoiden ymmärrystä palvelumuotoilun menetelmistä ja siitä, miten Service Design -mallia voidaan hyväksikäyttää paremman käyttäjälähtöisen palvelukokemuksen suunnittelussa.

    Työraportti on ladattavissa täältä.

    Lue lisää Heli Leinonkosken näkemyksistä tästä Pardon My Finnish blogikirjoituksesta (englanniksi).