• Instituutin MADE BY -haastattelusarjassa taiteilijat, suunnittelijat ja tekijät kertovat omin sanoin prosessista, jonka aikana ideasta työstetään konkreettinen lopputulos.

  Vilja Achté (s. 1990) on Lontoossa asuva graafinen suunnittelija, joka viimeistelee parhaillaan graafisen ja mediasuunnittelun tutkintoaan London College of Communicationissa. Vilja on suunnitellut Oppi – Helsinki Learning festivaalien visuaalisen ilmeen. Viljan kädenjälkeä ovat Oppi-logo, verkkosivut ja markkinointimateriaalit. Oppi on ainutlaatuinen kansainvälinen oppimisen festivaali, jonka Suomen Lontoon instituutti ja Suklaa järjestävät 11.–12. huhtikuuta Helsingissä. Tapahtumaa sponsoroi Sanoma Learning.

  Opintojeni aikana tutustuin saksalaisen pedagogin Friedrich Fröbelin työhön. Hänen työnsä oli suurena inspiraationa, kun suunnittelin Opin visuaalista ilmettä. Fröbel kehitteli idean leikistä aktiivisena ja luovana elementtinä pienten lasten koulutuksessa. Osoittaakseen tämän hän suunnitteli palikat, jotka annettiin lapsille ilman ohjeita, jotta lapsi voisi leikkiä niillä vaistonomaisesti. Koska Oppi-festivaali korostaa leikin, oppimisen, innovaation ja designin merkitystä, nämä kaksi konseptia sopivat mielestäni yhteen.

  Suunnittelin leikkipalikoita värikkäästä paperista ja paperimassapalloista ja loin niistä yhdistelmiä. Pian huomasin, että Oppi-sana koostuu kolmesta ympyrästä ja kolmesta tikusta. Tämä yksinkertainen keksintö oli mielestäni lapsenomainen ja hyväntuulinen — aivan kuten Fröbel oli tarkoittanut! Logon värit punainen ja sininen muistuttivat minua tarkistuskynistä ja muista kouluun liittyvistä asioista.

  Projektin haastavin osio oli päättää, kuinka paljon logon elementtejä pitäisi tyylitellä. Halusin, että logo olisi joustava, jotta elementit voisi ottaa erilleen ja niillä voisi leikkiä. Mielestäni muotojen yksinkertaisuus tuo esille sen, että niillä voi kokeilla eri asioita, eikä niiden kanssa ole tarkkoja sääntöjä. Elementit myös toimivat hyvin eri alustoilla printistä digitaaliseen mediaan.

  Toivon, että Oppi-festivaalien logo ilmentäisi Fröbelin palikoiden aktiivisia ominaisuuksia, rohkaisisi leikkiin ja oppimiseen tekemisen kautta. Toivon, että Opin identiteetti tulisi valmiiksi katsojan mielessä, kuten Fröbelin suunnittelemat palikat, jotka annetaan lapsille ilman ohjeistuksia. Olisi hienoa, jos katsojat kokisivat vuorovaikutusta muotojen kanssa ja tutkisivat niiden erilaisia käyttötapoja. Jos festivaalin identiteetti onnistuu luomaan alustan mille tahansa luovalle toiminnalle, kutsuisin sitä menestykseksi!

  www.oppifestival.com